August 10, 2022

Monika Szymańska

Najważniejsza w terapii jest relacja, to ona uzdrawia.

I. Yalom

Najważniejsze w mojej pracy jest „związek, który leczy”. Zgadzam się z S. Levine, który napisał: „Co leczy? Leczyć to dotykać miłością tego, co wcześniej dotknęliśmy strachem”. Jako terapeuta, ufam, że uda nam się zbudować relację, która pozwoli Ci przepracować trudne doświadczenia, uczucia oraz myśli i tym samym doświadczyć rozwoju osobistego.


Relacja terapeutyczna zawiera istotne elementy, takie jak poufność, autentyczność, głębokie słuchanie, opanowanie i zaufanie. W pracy jako terapeuta zachowuje poufność. Poufność pomoże w budowie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Autentyczność natomiast jest odzwierciedleniem mojej otwartości na mój świat wewnętrzny (myśli, uczucia i reakcje w ciele), którymi będę się dzieliła z Tobą w czasie naszej wspólnej pracy. Jako terapeuta ułatwię Ci proces zmiany, pozwalając Ci doświadczyć mój wewnętrzny emocjonalny świat podczas naszych sesji. Opanowanie polega na umiejętności bycia obecnym, gdzie moje własne przeżycia przeszłości nie przesłonią mi pracy nad Twoimi problemami i przeżyciami, które potrzebują przepracowania. Poprzez nasz związek terapeutyczny będę zachęcać Cię, poprzez emocjonalnie naładowaną komunikacje, do przetworzenia i zbadania Twoich uczuć, odczuć z ciała oraz Twoich myśli. Odwaga mówienia zgodnie z prawdą jest jedynym skutecznym antidotum w pracy terapeutycznej. Niech Twoje „tak” oznacza „tak”, a Twoje „nie” oznacza „nie”, na którym zbudujemy wspólne zaufanie w naszej pracy.

Carl Rogers mówił: „Akceptować siebie takim, jakim jestem i pozwolić drugiej osobie zdać sobie z tego sprawę, jest najtrudniejszym zadaniem, jakie znam i nigdy nie osiągnąłem w tym względzie pełnej doskonałości, lecz sam fakt zdania sobie sprawy, że jest to moim zadaniem, już mnie wzbogaca, pozwala mi zrozumieć, dlaczego pewne interakcje są zablokowane i tym samym skłania do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań. Sam muszę popracować nad rozwojem siebie, to jest trudne zadanie, ale również wzbogacające.”

Rozwój zawodowy

Swoją edukację w zakresie terapii rozpoczęłam na studiach w Poznaniu. Ukończyłam tam psychologie kliniczna na Uniwersytecie A. Mickiewicza. Kolejnym krokiem milowym w rozwoju zawodowym było dla mnie rozpoczęcie studiów w ‘Persona’ w Szkocji w zakresie psychoterapii –studia akredytowane przez Stirling University. Studia ukończyłam z PgDip i od tamtej pory zajmuje się terapią, prowadząc terapie indywidualną jak również grupowe prace terapeutyczne połączone ze sztuką. Obecnie kształcę się, aby zostać superwizorem. Podczas mojego doświadczenia zawodowego miałam możliwość pracy w sektorze zdrowia psychicznego jako wolontariusz, psychoterapeuta na etacie i jako konsultant. Pracowałam z NHS oraz z wieloma instytucjami charytatywnymi. Obecnie prowadzę praktykę prywatną w Centrum Integracji Psychologicznej. W czasie mojej zawodowej pracy wzięłam udział w wielu krótszych kursach i szkoleniach, gdzie zdobyłam specjalistyczną wiedzę na temat przemocy domowej jak również seksualnej oraz z zakresu zaburzeń psychicznych.

Jestem członkiem organizacji zawodowych:


Rodzaje terapii jakie oferuję w Centrum Integracji Psychologicznej: