August 10, 2022

Dr Krzysztof P. Zwolan

Jeśli wystarczająco długo będziesz spoglądał w otchłań, otchłań zacznie spoglądać na Ciebie.

F. Nietzsche

Ukierunkowana i systematyczna praca z umysłem, to najkrótsza definicja tego co mogę Ci zaproponować. Jeżeli nie radzisz sobie zbyt dobrze z własną psychiką, albo gdy radzisz sobie całkiem nieźle, ale chcesz wyjść poza swoje ograniczenia i rozwinąć swój potencjał- mogę Ci pomóc.


terapia psychodeliczna

Chciałbym Ci tutaj napisać trochę o sobie, nie tylko fakty o moim przygotowaniu zawodowym, ale także trochę o tym co jest dla mnie w ważne w życiu, o tym co powoduje, że nawet w najgorszych chwilach widzę sens dalszej egzystencji. Mój świadomy i ukierunkowany rozwój psychologiczny rozpoczął się w 1992 roku, kiedy zacząłem naukę w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Po raz pierwszy zetknąłem się wtedy z metodami pracy z umysłem, teoriami psychologicznymi, a w szczególności z psychologią nieświadomości Carla Junga. Następne kilka dobrych lat spędziłem na intensywnej pracy nad sobą, na różnych, czasem dziwacznych warsztatach, wielogodzinnych codziennych medytacjach i inspirujących rozmowach z wszystkimi, którzy mogliby mnie czegoś nauczyć. Wydarzyło się wtedy wiele zadziwiających rzeczy, doznałem wielu niezwykłych przeżyć, czasem takich, w których realność ciężko jest uwierzyć. Doświadczyłem stanów umysłu, które A. Maslow, jeden z twórców psychologii humanistycznej określił jako ‘peak states’, czyli stany wglądu w naturę rzeczywistości. Nie wszystkie z nich były przyjemne. Dużo później, w kolejnym etapie wzmożonej pracy osobistej nieobce były mi trwoga, depresja, terror i stany bliskie psychotycznym. Przeżyłem coś, co niektórzy nazywają ‘ciemną nocą duszy’, kiedy zmierzasz się z najgorszymi aspektami swojej osobowości i grozą ludzkiej egzystencji. Integracja tych doświadczeń zajęła mi lata, ale tak naprawdę jest to niekończący się proces i trwa do tej pory. Musiałem użyć wszystkiego, co wiem, wszystkiego, co zrozumiałem, wszystkich metod i wszystkiego, czym jestem, aby poukładać swoje życie, pogodzić się ze sobą i przeszłością, zaakceptować to czym tak naprawdę jestem. I to jest coś, co mogę Ci zaoferować jako psychoterapeuta. Nie tylko wykształcenie w teoriach, filozofii i biegłość w technikach, ale także własne doświadczenie, własną drogę przez ból i cierpienie.

Jak pracuję

W mojej pracy psychoterapeutycznej integruję wiele teorii i podejść, które w swojej istocie wykluczają się wzajemnie. Pomyśl, jak to jest, że dwa różne wytłumaczenia czym jest człowiek i skąd się biorą jego problemy, przeczą sobie kompletnie, a jednocześnie kiedy je zastosujemy w praktyce, otrzymujemy podobną skuteczność? To się nazywa ‘dodo bird phenomenon’ – mamy dowody na to, że CBT jest tak samo skuteczne jak psychoterapia humanistyczna, a jednak to kompletnie dwa różne systemy. Nie wiemy, dlaczego tak jest, ale być może chodzi o to, że natura ludzka wymyka się teoriom i systemom, nie można jej zredukować do jednej zasady czy algorytmu. Natura ludzka jest poza opisem. Jeżeli nie możemy uchwycić całej prawdy o człowieku, to pozostaje nam jedynie zadowolić się cząstkowym wytłumaczeniem, wziąć to wszystko lekko, używając tego co działa na Ciebie w danej chwili, kiedy pracujemy z danym problemem. To się nazywa pragmatyzm, i to jest kwintesencja tego co mogę Ci zaproponować. Użyjemy formulacji, aby zdiagnozować Twój problem, ale też pozwolimy, aby to Twoje wyczucie pokierowało terapią. Ja jestem ekspertem od psychologii, Ty jesteś ekspertem od siebie, połączymy siły i znajdziemy rozwiązanie każdego problemu.

Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Oprócz nauki w SEE we Wrocławiu w kierunku terapeuty i doradcy uzyskałem tytuł Bachelor z honorami na Edinburgh Napier University w kierunku psychologia (BSc in Psychology). Następnie ukończyłem podyplomowe studia na Glasgow Caledonian University w kierunku psychologia i zdrowie psychiczne (PgCert in Psychology and Mental Health). Ostatni etap mojej formalnej edukacji to również GCU, gdzie skończyłem zaawansowane studia w psychologii terapeutycznej, uzyskując tytuł doktora psychologii (Doctorate in Counselling Psychology). W międzyczasie zrobiłem wiele krótszych, specjalistycznych kursów. Cały czas uczestniczę w różnych szkoleniach, warsztatach, sympozjach i konferencjach.
W mojej karierze zawodowej jako terapeuta, pracowałem w organizacjach zdrowia psychicznego jako wolontariusz, psychoterapeuta na etacie i konsultant. Współtworzyłem programy i projekty NHS i instytucji charytatywnych. Obecnie prowadzę praktykę prywatną i współpracuję z największym w Szkocji dostawcą usług psychologicznych – First Psychology. Jako członek komitetu dyrekcyjnego Psychedelic Health Professionals Network, organizacji dla lekarzy, psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów zajmuję się szkoleniem terapeutów oraz rozwojem terapii przy użyciu substancji psychodelicznych, a także organizacją w pełni legalnych warsztatów psychodelicznych w Holandii. Jestem również współtwórcą Scottish Psychedelic Research Group, organizacji przy Uniwersytecie Edynburskim zajmującej się badaniami nad psychoterapią przy użyciu psychodelików w takich dziedzinach jak uzależnienia, zdrowie psychiczne, neuronauka i antropologia. Jestem przeszkolony w terapii kognitywno-behawioralnej (CBT), w terapii humanistycznej (Person Centred), Uważności (Mindfulness), a także psychoterapii przy użyciu substancji takich jak LSD, MDMA, DMT, psylocybina i meskalina.

Jestem członkiem organizacji zawodowych:

HCPC (Health and Care Professions Council) – organizacja regulująca pracę psychologów w Wielkiej Brytanii, wyznaczająca dla nich standardy etyczne i zasady praktyk. Rejestracja pod numerem PYL35716.
BPS (British Psychologists Society) – organizacja zrzeszająca psychologów w Wielkiej Brytanii, w której otrzymałem status biegłego psychologa (Chartered Psychologist)
PHP (Psychedelic Health Professionals Network) – organizacja zrzeszająca lekarzy, psychologów, psychiatrów i innych profesjonalistów zdrowia zajmujących się użyciem psychodelików w dziedzinach zdrowia. Jestem członkiem komitetu dyrekcyjnego.
SPRG (Scottish Psychedelic Research Group) – organizacja na Uniwersytecie Edynburskim zajmująca się badaniami naukowymi nad psychodelikami, ich użyciem w psychoterapii uzależnień, depresji i innych problemów zdrowia psychicznego.

Polski psychoterapeuta
polski psycholog
psychoterapeuta szkocja
psychoterapia psychodeliczna

Poczytaj więcej o rodzajach terapii, jakie oferuję w Centrum Integracji Psychologicznej: