August 10, 2022

Daria Czajkowska

Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok.

M.L.King


Gdybym miała w trzech słowach określić terapię, którą proponuje byłyby to: konkret, teraźniejszość, relacja. Słowa, które charakteryzują mnie jako terapeutę to zaangażowanie, akceptacja, wrażliwość, co mam nadzieje w pełni odczujesz podczas spotkań ze mną.


psychoterapia glasgow

Jestem psychologiem, terapeutą z 12-letnią praktyką, proponuję terapię poznawczo – behawioralną, której skuteczność podparta jest wieloma badaniami klinicznymi. Oferuje terapię obejmującą takie zaburzenia, jak:

 • zaburzenia nastroju: depresja
 • zaburzenia lękowe, (napady paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, fobie)
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia somatyzacyjne 
 • stres pourazowy
 • choroby i zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia osobowości
 • problemy w relacjach
 • treningi relaksacyjne
 • niska samoocena
 • rozwój umiejętności społecznych
 • radzenie sobie ze stresem
 • kryzys życiowy (rozwód, utrata pracy, strata bliskiej osoby)
 • i inne

Jak pracuję

Pierwsze nasze spotkanie jest konsultacją psychologiczną, podczas której zbierany jest wywiad,  formułowana jest wstępna diagnoza. W dalszej kolejności ustalamy cel, nad którego osiągnięciem będziemy pracować. Zmiany, które będę zachodzić w Twoim sposobie myślenia, samopoczuciu będziemy monitorować przez cały proces terapeutyczny, tak abyś na bieżąco sam dostrzegał skuteczność wspólnego wysiłku podejmowanego podczas spotkań. Zdarza się, że często nie możemy znaleźć alternatywnego, pełnego nadziei punktu widzenia, aby zrozumieć, co się z nami dzieje. Nie zdajemy sobie sprawy, że mając świadomość tego, jak interpretujemy rzeczy, możemy zmienić intensywność naszego cierpienia. I to właśnie założenie leży u podstawy terapii, którą Ci oferuję. Poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Stosuje techniki CBT, aby pomóc zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, redukując w rezultacie dyskomfort i ograniczając dezadaptacyjne zachowania.   Gdybym miała w trzech słowach określić terapię, którą proponuję, byłyby to: konkret, teraźniejszość, relacja. Słowa, które charakteryzują mnie jako terapeutę to zaangażowanie, akceptacja, wrażliwość, co mam nadzieje w pełni odczujesz podczas spotkań ze mną.

Moje wykształcenie

Jestem mgr psychologii (Wydział Psychologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, specjalności psychologia kliniczna). Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo–behawioralnego (Cognitive  Behavioral Therapy) , ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne, uczestniczyłam w wielu warsztatach, szkoleniach. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, znajduję się pod systematyczną superwizją.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zdobywałam w renomowanych ośrodkach psychoterapii w Warszawie (Centrum Terapii Dialog, Centrum Terapii Nastroje), ośrodkach zdrowia psychicznego, w centrach medycznych Luxmed, Medyk, gdzie zajmowałam się psychoterapią indywidualną.

Adres:

Psychoterapia w Glasgow,
11 Bothwell Street, G2 6LY.

Jestem członkiem organizacji zawodowych:

psychoterapia glasgow
psycholog glasgow

Rodzaje terapii jakie oferuję w Centrum Integracji Psychologicznej: